25 Ocak 2011 Salı

Biz bu plana Hayır diyoruz.

"Kent Hakkı" en temel insan haklarından biridir ancak bu hak bireysel değil kollektif bir haktır. Bu hakkın kullanımı kentlilerin kent yönetimine katılmaları ile mümkün olur. Plana konu olan bölgede yaşayanları dışlayarak hazırlanan Beyoğlu koruma amaçlı uygulama planına en başta plan hazırlık aşamasında bölge yaşayanlarının bu sürece katılımlarının sağlanması şartını yerine getirmediği için karşı çıkıyor ve HAYIR diyoruz.

Hiç yorum yok: