4 Şubat 2011 Cuma

İNSANA, YAŞAMA VE ÇEVREYE ÖNEM VEREN YENİ BİR PLAN İSTİYORUZ

Beyoğlu Koruma(ma) Amaçlı Uygulama İmar Planına İTİRAZ EDİYORUZ !
17 yıldır beklenen yeni imar planı 14 Ocak 2011’de askıya çıktı. Beyoğlu’nu büyük bir alış-veriş merkezine dönüştürecek bu plan ile İstanbul'un en önemli tarihsel kent merkezlerinden biri olan Beyoğlu talan ediliyor. Yeni rant alanları yaratılıyor. Yeşil alanlar yok ediliyor. Plan Beyoğlu’nu turizm, kültür ve eğlence merkezi olarak tanımlarken Cihangir, Ayaspaşa, Çukurcuma, Tophane gibi konut bölgelerinin yok edilmesinin önü açılıyor. Kamusal kullanım alanları (spor, oyun, dinlenme ve yeşil alanlar) yok ediliyor. Bize kalanlar ise sosyal ve ekonomik sorunlar, işsizlik, aşırı kalabalıklaşmış, gürültülü ve kirli bir kent.  Bu plana kentlilik bilinciyle karşı çıkıyoruz. İnsana, yaşama ve çevreye önem veren yeni bir plan istiyoruz.
KATILIM HAKKIMIZ GASP EDİLDİ
Koruma Planı hazırlanması ile ilgili yönetmelik plan bölgesinde yaşayanların ve çalışanların plan hazırlık sürecine dahil edilmesini zorunlu kıldığı halde bu şart yerine getirilmemiştir. Bayram, yeni yıl, kandil gibi özel günlerde bizi hatırlayan belediye yetkilileri plan hazırlık çalışmalarında bizlere haber vermeyi unuttu. Bu planda biz YOKUZ!
YEŞiL ALANLARIMIZ YOK EDiLiYOR
Roma ve Ege Bahçeleri Cihangir'in nefes alanlarıdır. Planda Ege Bahçesi yapılaşmaya açılıyor. Roma Bahçesinin girşini kapatacak şekilde Sosyal Tesis adı altında bir bina yapılması öngörülüyor. Buranın yapılaşması halinde hem kısıtlı yeşil alanlarımızın önemli bir bölümünü kaybedeceğiz hem de müşteri olmadan ve para harcamadan çocuklarımız ve dostlarımızla gidip oturabileceğimiz yerimiz olmayacak. Yeşil alanlarımızın sadece korunmasını değil artırılması istiyoruz. Yeşil alanları bina dikilecek boşluklar olarak gören anlayışı karşı çıkıyor ve HAYIR diyoruz.
KONUT ALANLARINI KORUYACAK ÖNLEMLER ALINMASINI İSTİYORUZ
Planda konut bölgelerindeki bazı sokak ve caddeler Konut+Ticaret alanı olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın kaldırılmasını ve Cihangir'in ticaret ve eğlence merkezi haline gelmesini önleyecek somut önlemler alınmasını istiyoruz. Konut alanlarındaki ticaret, semt sakinlerinin ihtiyaçlarının çeşitliliği göz önüne alınarak ve tek tip ticari faaliyeti önleyecek biçimde düzenlemelidir. Konut alanlarında kamusal alan olan kaldırım ve sokakların işgal edilmesine ve beraberinde getireceği gürültü kirliliğine neden olacak ticari faaliyetlere sınırlama getirilmesini istiyoruz.
ÇOK KATLI OTOPARKLAR iSTEMiYORUZ
Plan, Sıraselviler Caddesinde uzun mücadeleler sonucu kaldırılan eski benzincinin yerine çok katlı bir otopark öngörmektedir. Cihangir'in Beyoğlu'nun otoparkı olmasına, ciğerlerimizin egzoz gazıyla dolmasına, trafik yoğunluğuna ve gürültüsüne hayır diyor ve Sıraselviler Caddesi üzerinde 3 hastane bulunduğunu hatırlatıyoruz.
iTiRAZ HAKKIMIZI KULLANIYORUZ
Yasanın bize tanıdığı itiraz etme hakkımızı kullanıyoruz. Plan ve itiraz dilekçesiyle ilgili sorularınıza cevap verebilmek için 11-12 Şubat tarihlerinde 15 00-19 00 saatleri arasında Akarsu Caddesi No: 30 Orhan Kemal Müzesi altında İkbal Kahvesinde buluşuyoruz.
Cihangir Semt İnsiyatifi
Telefon: 0 531 699 94 68 
http://cihangirsemtinsiyatifi.blogspot.com