24 Ocak 2011 Pazartesi

Beyoğlu Koruma(MA) Planı

CİHANGİR BÖLGESİ İÇİN SAPTAMALAR

1. Roma Bahçesinin bulunduğu Arkeolojik Sit Alanı, 2 Numaralı Anıtlar Kurulu kararı ile koruma altına alınmış olmasına karşın karar hiçe sayılarak Yenileme Alanları kapsamına alınıyor ve
1.1. Defterdar Camii’nin önündeki alana Belediye Sosyal Tesisi, 1.2. Tüfekçi Salih Sokağını Sanatkarlar Caddesine bağlayan Merdivenli yol ve yanındaki yeşil alana Belediye Sosyal Tesisi, 1.3. Roma Bahçesinin giriş kapısında bulunan Çocuk Parkının olduğu alana Belediye Sosyal Tesisi olmak
üzere 3 ayrı bina öngörülüyor.
2. Tophane-i Amire Binasının hemen arkasında halihazırda otopark olan alanı da içine alacak ve silueti bozacak şekilde H.9.50 yüksekliğinde (61 Ada 1-2-3-20-21 parsellere) yapı öngörülüyor.
3.Roma Bahçesi giriş kapısı karşısındaki tarihi ahşap binaya bitişik 9.50 yüksekliğinde, tek katlı müstakil bina önüne h.9.50 ve Akarsu yokuşunda bulunan alçak katlı tüm yapılar yerine 9.50 yükseklik izni verilmiş yapılar öngörülüyor. Bu kararla bu sıradaki binaların görüşünün kapanmasının ötesinde silueti tamamen değiştirecek bir müdahalede bulunuluyor.
4. Salı Pazarı Bayırı üzerinde hali hazırda olmayan 6 adet 12.50 yüksekliğinde bina yapımı öngörülüyor.
5. Susam Sokağı ile Kumrulu Yokuşun kesiştiği yerde bulunan boş alana Belediye Sosyal Tesisi öngörülüyor.
6. Daha önce mahkeme kararı ile “yeşil alan” olarak tescillenmiş bulunan eski Ege Bahçesi’nin olduğu alanın bir bölümü yapılanmaya açılıyor. Ege bahçesi anılarda kalıyor.
7. Sıraselviler Caddesi Garanti Bankası yanındaki çıkmaz sokak, Adile Naşit Sokağı ile birleştirilerek araç trafiğine açılıyor.
8. Cihangir Caddesi ve yan yollar yayalaştırılıyor. Otoparka giriş imkanı kalmıyor.
9. Cihangir Taksinin olduğu alanda 15.50 yapılanma öngörülüyor.Taksi durağı kaldırılıyor.
10. CGD tarafından Dava açılarak satışı iptal edilen Savoy Balık’ın önündeki eski park alanı 3 misli büyütülerek yeşil alan ilan ediliyor.
11. Yeşil alan ilan edilen alanın arkasında kalan ve halen otopark olarak kullanılan alan Soğancı sokaktan girişi bulunan kapalı otopark alanı ile birleştirilerek yan binalara neredeyse bitişik nizam olmak üzere H.6.50 kotunda büyük bir katlı otoparka dönüştürülüyor.
12. Maksim Gazinosunun bulunduğu alan ve arkasındaki tüm adaya Sıraselviler Caddesinden 26 mt yüksekliğinde Belediyesinden onaylanacak avan projesine gore buyuk bir inşaat öngörülüyor.
13. Cihangir Camii altında kalan arsaya ahşap bina yakılarak yapılan ve davası devam eden apartman projesinin yanına, sarnıcın üzerinden geçen bir yol öngörülüp, yolun bitimine de yeni bir apartman konumlandırılıyor.
14. Etap Marmara Otelini de içine alan adaya Kuruldan onaylanacak projeye göre yapılanma öngörülüyor.
15. Galatasaray Lisesinin arka bahçe duvarının olduğu tarihi taş duvar yıkılarak, silueti de olumsuz etkileyecek şekilde H.12.50 yüksekliğinde otopark yapımı öngörülüyor.
16. Doğan Apartmanının yanındaki boş alana yapılanma öngörülüyor.
17. Domabahçe Sarayı ile Camii arasındaki alana “Ihya” yontemi ile yapılanma öngörülüyor.
18. Taksim’deki tarihi “Su Maksemi” arkasına Camii yapılması öngörülüyor.

Tüm bu tespitlerin dışında planlarda semt yaşamını olumsuz etkileyecek en önemli sorunlar olarak;
A. Firuzağa Camiinden bir tarafta Akarsu Caddesi, diğer tarafta tüm Çukurcumayı içine alacak şekilde Galatasaray’a kadar ve Tophane Caddesi’nin bulunduğu alanlar “Konut” bolgesinden “Ticaret ve Turizm” alanına dönüştürülüyor. Bu karar öncelikli olarak bu bölgelerdeki zamanla çevresindeki konut alanlarının tamamen yokolmasına dolayısı ile semt yaşamının kaybolmasına neden olacaktır.
B. Emek Sinemasını da içine alan Tarlabaşından Istiklal caddesine uzanan büyük bir bölge “Yenileme Alanı” ilan edilerek Sulukule’de yaşanan, Fener Balat’ta ve Tarlabaşında yaşanmak üzere olan, sosyal, kültürel ve kentsel büyük sorunları beraberinde getiriyor. Benzer şekilde sınırları nasıl tespit edildiği anlaşılmayan “Gül Baba Hazresini de içine alan bir bölge” ile “Galataport” projesi birleştirilmesi endişesi yaratan “Tophane-i Amire binasını da içine alan” 2 bölge yenileme alanı kanuna tabii tutuluyor.
C. Kabataş iskelesinin olduğu alanda denizde dolgu yapılarak, boğaz dokusu bozularak büyük bir transfer merkezi öngörülüyor.

GALATA BÖLGESİ plan taslağı üzer

Elimizdeki 1/1000 plan taslağından incelediğimiz paftalar (Galata Bölgesi):
İstanbul-F21-c-25-a-3-b
İstanbul-F21-c-25-a-3-c
İstanbul-F21-c-25-b-4-a
İstanbul-F21-c-25-b-4-d
İstanbul-F21-c-25-c-1-a
İstanbul-F21-c-25-d-2-b

Yaptığımız incelemede yüksekliklerle ilgili 1-2 örnek dışında ciddi bir çalışma henüz yapamadık.

1. Plan kapsamında işlevi “konut+ticaret” olarak tanımlanmış yerlerde ticaretin tanımının ve sınırlarının belirlenmesi gerekir. Bu tanım ve sınırlamaların planda vurgulanmaması bölgedeki konutlarda yaşayanlar hane halkı için ciddi zorluklara neden olabilir. Ya da bölgede ticari yatırım yapacak kişilerin komşularıyla aralarında çeşitli gerginlikler yaşaması sonucunu yaratır.
2. Kılıçali Paşa Hamamı önünün yeşil olarak tanımlanması son derece olumludur.
3. Tophane’de halen benzin istasyonu olarak kullanılan yerin itfaiye alanı olarak belirtilmesi son derece olumludur, yaşamsal gerekliliktir. Ancak bu parsel üzerine 4 kat yapılaşma verilmesi gereksizdir. Burada çok büyük bir itfaiye tesisi zaten kurulamaz. İtfaiye ihtiyaçları için 2 kat da yeterli olur. Bu genişlikteki alanlarda 1 ya da 2 katlı itfaiye binalarıyla ilgili dünyadan sayısız başarılı örnekler toplayabiliriz. Bir yaşamsal gereksinimi gerekçe olarak göstererek, gerekmeyen yoğunluk artışı istemek uygun değildir.
4. Faysal Finans+Şekerbank yapı adası içinde mülkiyeti bir bankaya ait olan ve üzerinde sur kalıntıları olan bir parsel yapılaşmaya açılmıştır.
5. Ali Hoca Camisi yanında daha önce yanan ahşap binanın yerine daha yüksek bir yapı yapılması olanaklı kılınmıştır. Burada yanan bina kadar bir yapı yapılmasını olanaklı kılacak bir düzenleme yapılmalıdır.
6. Ali Hoca sokakta İETT lojmanı altındaki trafo harita ve planlara işlenmemiştir.
7. Eski ABD konsolosluğu karşısındaki trafo harita ve planlara işlenmemiştir.
8. Arap camii arkasındaki trafo harita ve planlara işlenmemiştir.
9. Kırım Kilisesi yanındaki arkeolojik alanda kaçak olarak yapılan bina planda yine kaçak olarak kalmıştır. Plandaki tercih doğrudur. Ancak belediyenin son dönemde göz yumarak yapılmasına engel olmadığı bu binanın yıkılmasını sağlayarak planın daha yürürlüğe girmeden delinmesine izin verilmemesi etik ve yasal bir zorunluluktur.
10. Plan kapsamında bir çok kamu mülkü sosyal kültürel tesis diye belirtilmiştir. Bu tesislerin bir çoğunun işletmeye verilecek gazino, restoran vb. yerler olacağı sezilmektedir. Bölge bu tür işyerlerine fazlasıyla doymuştur. Eğer kastedilen konser, tiyatro salonu, çeşitli eğitim, kurs çalışmaları yapılacak yerlerse bu daha açık olarak belirtilmeli, bölge halkının hangi sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanacağı plan notlarında yer almalıdır.
11. Tophane Parkı içinde bir sosyal kültürel tesis binası öngörülmüştür. Burası halen yeşil alan olarak kullanılmaktadır. Burada yeşilin azaltılarak yoğunluk artıracak bir binaya yol vermek son derece olumsuzdur.
12. GS lisesi arkası 12,50 yükseklikte KOP tarihi bir duvarı ve peysajı perdeleyecek hatta yok edecektir.
13. Çapanoğlu sokaktaki Belediye Hizmet alanında ne hizmeti verileceği bilinmemektedir. Bu parselde yıllardır yüksek levhalarla çevrilmiş eski bir konak ve yeşil alan vardır.
14. Narmanlı Yurduna 18,50 yükseklik verilmesi, tarihi bir yapının aslının bozulmasının yanı sıra yoğunluk artıracağı için olumsuzdur.
15. Kasımpaşa Stadı üstünde halen yeşil bir park olan yere sosyal kültürel tesis yapımı öngörülmüştür.
16. Yanıkkapı’daki su haznesi sosyal kültürel tesis binasına çevrilmiş.
17. Doğan apt yanındaki eski tenis kortu h=15,50 binaya çevrilmiş.
18. Eski Yahudi lisesi (Haliç Üniv.) özel eğitim tesisine dönmüş.
19. Kasımpaşa Lisesi ve Tevfik Sağlam yenileme alanı kapsamına alınmış. Bölge okulsuzlaştırılmaktadır.
20. Kanser Derneği’nin bulunduğu yerin Florance Nightingale Üniv’e verilmesi konusu.

AYASPAŞA keşif ve gözlem notları

1- F21-c-25-b-3-a paftası Tarık Zafer Tunaya sokak , Hacı İzzet Paşa yokuşu güzergahında yokuşun mevcut hali merdivenli ve başlangıç-son kot farkı fazla,araç trafiğine elverişli değil.Buna karşın paftadaki gösterilim yol bağlantısı şeklinde.Açıklama istenmeli,merdivenli sokaklar korunmalı.
2-Aynı pafta Karun Çıkmazı Denizhan/T.S.K Bankası ek binaları arasından geçip mevcut Denizcilik İşletmeleri tarafından kullanılan,yarı terk edilmiş görünümlü bina önünde son bulan sokak paftada açılmış yol olarak görünüyor.Akbank’ın köşesinde yer aldığı Meclis-i Mebusan yokuşuna bağlanıyor.İstimlak/Kamulaştırma/İmar Hakkı Devri konularının açıkca belirtilmesi istenmeli.
3-Çelebi Hamam sokak tarafında yine bu gösterilmiş olan yolun mevcut sokağa bağlanması için hem Çelebi Mutfak Şirketi’nin içinde bulunduğu bina eklentisinin,hem de Norveç Konsolosluğu’nun yer aldığı binanın kesilerek açılması gerekiyor.Yıkılacak D.İ tarafından kullanılan binanın yerine,yolun iki yanına H:12,50 yeni bina yapılacağı,yoğunluk artışı olacağı anlaşılıyor.İtiraz konusu olabilir.
4-Aynı pafta “Can Feda Çıkmazı” mahallinde kapalı depo ve açık otopark alanı mevcut.Çelebi Mutfak arkası bu alana açılıyor.Buraya H:12,50 yeni yapı çizimi yerleştirilmiş.Mevcut iki yapı arası sokak geçişine yeterli değil.Yıkıp yenileme mi ?Yoksa tadilat mı?Kayıtlı değil.Yapı yoğunluğu artışı oluyor mu?İncelenmeli.
5-Çeşme yanı Merdiven Çıkmazı üst sıra yapılara yeni imar durumu verilecek ise Cennet Bahçesi altı istinat duvarı sistemine müdahale edilecek mi?İncelenmeli.
6-Ömer Avni Camisi arkasından geçen ve funiküler tüneline kadar ilerleyen gösterilim ne ifade ediyor?İncelenmeli.
7-F21-c-25-b-2-d paftasında Asker Hastanesi arkası ile A.K bahçesi arasından geçip üst yanı otomatik bariyer,alt ucu alçak barikat ile kapatılmış yol , bina kullanımı değişince ortadan kalkacak mı?Alanın kültürel tesis amaçlı birleşim halinde ne duruma geleceği konusunda açıklama istenmeli
8-Fındıklı-Kabataş kıyısını gösteren paftada kıyı çizgisi şeklinde gösterilen kesikli çizgi izlediği hat bakımından mevcut durumu kıyının fiziksel ve doğal hattından farklıdır.Her ikisine de uyum göstermeyen bir nitelik taşımaktadır.Referans noktası olarak kullanılma özelliği olduğu için(ölçüm amaçlı)kurala uygun hale getirilme konusu görüşülmeli.Kıyı kenar çizgisi dışında yeşil alan olamaz.
9-Namık Kemal İlköğretim Okulu gösteriliminde H 5 KAT NOTU işlenmiş.Mevcut bina da eski eser olarak tescil edilmiş değil.Şu anda yapılan güçlendirme ve onarım işi dış cephe ısı izolasyonu işlemini de içermektedir.Bir yandan yapının şimdiki hali ile yerinde kalacağını; ,diğer yandan onarım gördüğü için eski eser olmaktan çıktığı sonucunun doğabileceğini göz önünde tutmak iyi olur.Halbuki milli saraylara lojman olarak yapılmış bina olduğundan ötürü tarihi eser olarak tescili istenmeli.
10-Lejand’a konutlar belirtilsin diye bir sembol ve renk konmamış.Renkli çalışmada hali hazırda açık renk(muhtemelen pembe- yavru ağızı renkli)boyanmış olan yerlerin konut olduğu görülüyor.Bu renk kodu da zikredilmiş değil.Aynı durum tarihi yapılar için hem tarama hem de kahverengi olarak mevcut.Bu durum Lejand’da yer almıyor.

Hiç yorum yok: