21 Ocak 2011 Cuma

Beyoğlu, Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Beyoğlu, Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Beyoğlu Belediyesinde 14 Ocak 2011 tarihinde askıya çıkmıştır.

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23263.html

İlgili yönetmeliğin 9. Maddesi

Askı süresi içinde koruma amaçlı imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar idarelere yapılır. İdarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur.

Hiç yorum yok: