6 Şubat 2011 Pazar

Evimin Arka Bahçesine Kimse Giremez

Cihangi Semt İnisiyatifi, "Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"yla bir eğlence ve ticaret merkezine dönüştürülmesi amaçlanan Cihangir sakinlerini plana itiraz için harekete geçmeye çağırdı. İlk semt toplantısı 11-12 Şubat'ta İkbal Kahvesi'nde. İtiraz süresi dolmadan dilekçeler verilecek.
İstanbul - BİA Haber Merkezi
06 Şubat 2011, Pazar

Cihangir Semt İnisiyatifi  üyeleri Cumartesi günü dağıttıkları bildirilerle semt halkını "Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na karşı çıkmaya çağırdılar.
Cihangir Semt İnisiyatifi ve Beyoğlu’ndaki diğer semt dernekleri "Plan"a karşı çıkış gerekçelerini şöyle özetliyor:
Beyoğlu'nu büyük bir alış-veriş merkezine dönüştürecek bu plan ile İstanbul'un en önemli tarihsel kent merkezlerinden biri olan Beyoğlu talan ediliyor. Yeni rant alanları yaratılıyor. Yeşil alanlar yok ediliyor. Plan Beyoğlu'nu turizm, kültür ve eğlence merkezi olarak tanımlarken Cihangir, Ayaspaşa, Çukurcuma, Tophane gibi konut bölgelerinin yok edilmesinin önü açılıyor. Kamusal kullanım alanları (spor, oyun, dinlenme ve yeşil alanlar) yok ediliyor. Bize kalanlar ise sosyal ve ekonomik sorunlar, işsizlik, aşırı kalabalıklaşmış, gürültülü ve kirli bir kent.Semt sakinleri ilgiyle karşıladıkları çağrıda önerilenleri gerçekleştirmeye girişirlerse, İstanbul'u bir uçtan ötekine kateden "kentsel dönüşüm" projelerine karşı bir direnme mevzisi daha açılmış olacak.
"İnsana, yaşama ve çevreye önem veren yeni bir plan" isteyen Cihangir Semt İnisiyatifi gönüllülerden oluşan ve semt sakinlerinin kendi yaşam çevrelerine "kentlilik bilinciyle" sahip çıkmalarını teşvik amacıyla çaba gösteren bir yurttaş inisiyatifi. İnisiyatif yalnızca planı değil, "katılım hakkımız gaspedildi" dediği planlama sürecini de güçlü gerekçelerle eleştiriyor:
"Koruma Planı hazırlanması ile ilgili yönetmelik plan bölgesinde yaşayanların ve çalışanların plan hazırlık sürecine dahil edilmesini zorunlu kıldığı halde bu şart yerine getirilmemiştir."
Cihangir Semt İnisiyatifi'nin kurulmasına ön ayak olanlardan Ayşe Özdemir Bianet'e, "Vatandaş olarak haklarimizi kaybettiğimiz yer projenin yapimina davet edilmeyişimizle başliyor. Kent haklari temel insan haklarindandir." diyor.

İnisiyatifin belli başlı itiraz noktaları ve talepleri de şöyle:

* Yeşil alanlarımız yok ediliyor. Roma ve Ege Bahçeleri Cihangir'in nefes alanlarıdır. Planda Ege Bahçesi yapılaşmaya açılıyor. Roma Bahçesinin girşini kapatacak şekilde Sosyal Tesis adı altında bir bina yapılması öngörülüyor.Yeşil alanlarımızın sadece korunmasını değil artırılması istiyoruz.

* Konut alanlarını koruyacak önlemler istiyoruz. Planda konut bölgelerindeki bazı sokak ve caddeler Konut+Ticaret alanı olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın kaldırılmasını ve Cihangir'in ticaret ve eğlence merkezi haline gelmesini önleyecek somut önlemler alınmasını istiyoruz. Konut alanlarındaki ticaret, semt sakinlerinin ihtiyaçlarının çeşitliliği göz önüne alınarak ve tek tip ticari faaliyeti önleyecek biçimde düzenlemelidir. Konut alanlarında kamusal alan olan kaldırım ve sokakların işgal edilmesine ve beraberinde getireceği gürültü kirliliğine neden olacak ticari faaliyetlere sınırlama getirilmesini istiyoruz.

* Çok katlı otoparklar istemiyoruz. Plan Sıraselviler Caddesinde uzun mücadeleler sonucu kaldırılan eski benzincinin yerine çok katlı bir otopark öngörmektedir. Cihangir'in Beyoğlu'nun otoparkı olmasına, ciğerlerimizin egzoz gazıyla dolmasına, trafik yoğunluğuna ve gürültüsüne hayır diyor ve Sıraselviler Caddesi üzerinde 3 hastane bulunduğunu hatırlatıyoruz.

Cihangirliler itiraz hakkını kullanacak

Cihangir Semt İnisiyatifi, yasanın tanıdığı itiraz hakkını kullanmak üzere, plan ve itiraz dilekçeleriyle ilgili soru ve sorunları 11-12 Şubat günleri 15-19 arasında  Akarsu Caddesi No: 30, Orhan Kemal Müzesi altında, İkbal Kahvesi'nde Cihangirliler'i buluşmaya çağırdı.

Cihangir Semt İnisiyatifi'nden Serpil Arısoy "Ben semtime, Beyoğlu'na sahip çikmak ve insanlari buna teşvik etmek istiyorum," diyor. "Uyuyabildiğimiz tek yer evlerimizin arka odalari ve o odaların baktığı arka bahçeler de bu projeler kapsaminda işgal edilecek."

İnisiyatifin dağıttığı bildirilerden karşı karşıya kaldığı riskleri öğrenen bir Cihangirli semttekilerin bakışını tek cümleyle özetliyor: "Evimin arka bahçesine kimse giremez."

Hiç yorum yok: